SHAPES 

Inbyggnadsdekorationer/Shapes. Går att lägga ovanpå om sådant resultat önskas.