Försäljnings- och leveransvillkor

JEW Beauty AB levererar varor och tjänster till professionella. Till professionella räknas personer eller verksamheter som driver en registrerad verksamhet i kosmetikbranschen. Hit räknas även personer som som har genomföt eller är under pågående utbildning, accepterad av JEW Beauty AB.

I speciellt utvalda fall är det möjligt för konsumenter att köpa varor i vår eShop. För dessa villkor och leveranser - se sista stycket "Villkor, inte företag."

Följande allmänna leveransvillkor gäller för alla leveranser från JEW Beauty AB såvida inte andra överenskommelser skriftligen ingått:

 

Beställning och hantering

Beställningar kan göras antingen via vår eShop eller e-post. Vi undviker telefon order i största möjliga mån, för att minska vår redan högt belastade telefon. Alla beställningar anses bindande av kunden omedelbart efter orderbekräftelse. Detta gäller även kurser och andra tjänster.

Alla beställningar bearbetas så långt som möjligt utan dröjsmål.

 

Leveranstid och transport

Beställda varor sänds från JEW Beauty AB till kunden, vilket innebär att kunden betalar frakten och ansvarar för varorna så snart de lämnar JEW Beauty ABs lager. Transporten sker vanligen med DHL Multishipping men kan i vissa fall skickas med Postnord.

Beställningar mottagna före kl. 08.00 skickas samma dag och levereras vanligtvis 1-3 dagar senare (gäller vardagar).  

Beställningar som görs på vår eShop och överstiger 1000 kr ex moms skickas fraktfritt.

Kunden är ansvarig för att se till att JEW Beauty AB har korrekt information gällande för- och efternamn för utlämnande av varor samt korrekt leveransadress. Om leveransen, på grund av omständigheter från kundens sida inte kan levereras eller avhämtas under angiven period, kräver JEW Beauty AB en avgift för att täcka de kostnader som uppstår vid retur eller eftersändning.

 

Priser, betalning och äganderättsförbehåll

Alla priser anges exkl. moms. JEW Beauty AB förbehåller sig rätten att korrigera inköpspriset vid eventuella inmatningsfel, tryckfel eller utsålda varor. Om varorna inte betalas med kreditkort vid beställningen och ingenting annat är avtalat skickas varorna mot faktura.

JEW Beauty AB erbjuder alla kunder betalning mot faktura, förutsatt att kunden har en oklanderlig betalningshistorik och beställningens totala värde ligger under 10 000 sek. Kreditgränsen kan ökas över tid, så länge en solid betalningshistorik sker obrutet. Om kundens initiala beställnings värde överskrider den fasta kreditgräns JEW Beauty AB arbetar efter behöver kunden göra en förskottsbetalning av belopp som överstiger den ursprungliga kreditgränsen, varpå varorna skickas ut efter det att pengarna är JEW Beauty AB tillhanda. 

Fakturadatum räknas från det datum beställningen behandlas, packas och skickas från vårt lager.

Eventuella rabatter gäller alltid aktuella inköpspriser och kan inte kombineras med varandra eller med andra erbjudanden, kampanjer eller liknande.

Om kunden inte följer en betalningsfrist eller om kundens kreditgräns överskrids, sänds fakturan vidare för efterföljande krav. För påminnelser gällande utebliven betalning tillkommer en avgift på 60kr. Om en andra påminnelse krävs för ett förfallet belopp och en avbetalningsplan inte upprättats överlämnas ärendet till inkasso. Om betalning därefter ej sker skickas fakturan för indrivning hos Kronofogden med tillkommande avgifter om f.n. 600 sek samt ränta.

JEW Beauty AB behåller nyttjanderätt tills varorna levereras och inköpspriset korrigeras.

 

Restorderservice

Våran målsättning är att vara lagerförande på förbrukningsvaror som kräver mer kontinuerligt inköp. I händelse där våra leverantörer ej har kunnat leverera det vi beställt kan vi ej hållas ansvariga. Det du beställt ligger dock som restorder i 30 dagar. Vi kontrollerar därefter om du fortfarande önskar varan., då utan fraktkostnad.

Reklamation av varor

Kunden måste kontrollera varan så snart den tas emot på leveransadressen. Eventuella fel eller brister vid leverans från JEW Beauty AB, måste åberopas omedelbart, och senast 7 dagar efter mottagandet av leveransen. Det är kundens ansvar att förklara och påvisa hur felet yttrar sig.

Kosmetiska produkter med en hållbarhetstid på mindre än 30 månader före öppningen (från tillverkningsdatum) är markerade med utgångsdatum enligt kosmetikadirektivet. Om kunden vill göra en reklamation gällande återstående hållbarhet på produkter som levereras måste även detta ske senast 7 dagar efter mottagandet av produkterna.

Om en vara är transportskadad skall en reklamation göras till transportören (ex. posten). Behåll då emballaget och förpackningen i sådant tillstånd att den kan inspekteras av posten för godkännande av reklamation.

Reklamerade varor måste returneras till JEW Beauty AB inom 14 dagar efter reklamationen registrerats och returnummer har upprättats. Reklamerade varor kontrolleras och en kreditfaktura upprättas sedan av JEW Beauty AB (se Retur av varor).

 

Retur av varor

Om det inte handlar om reklamationer tas varor inte i retur, om inte en särskild överenskommelse med JEW Beauty AB avtalats. Om detta avtalats ska varorna returneras på kundens bekostnad, i säljbart skick och i originalförpackning.

Alla returnerade varor måste - oavsett returens anledning - vara säkert förpackade och emballaget skall innehålla skriftlig överenskommelse per varje enskilt fall. Returen måste göras till JEW Beauty AB senast 14 dagar efter det att överenskommelse skett, i annat fall annulleras möjligheten till att returnera varorna.

Ångerrätt PRIVAT person

Som privatperson har du alltid 14 dagars ångerrätt. Ångerrätten gäller från den dag du mottager dina varor.

Ångerrätten kan endast utnyttjas om produkten återlämnas i samma skick och mängd du mottagit. Ångerrätten bortfaller om du använder produkten på ett sätt som minskar försäljningsvärdet.

Det är alltid en bra idé att spara originalförpackningen tills att du vet om du vill behålla det köpte eller inte. Bristande förpackningar kan i vissa fall innebära att försäljningsvärdet försämras och därmed kan ångerrätten inte används.

När ångerrätt utövas betalar du porto för att sända tillbaka produkten till JEW Beauty AB. Du måste först kontakta JEW Beauty AB för att få ett returnummer som ska skrivas på utsidan av försändelsen i närheten av adressen.

 

Reklamationsrätt PRIVAT person

När du handlar varor hos JEW Beauty AB har du garanti enligt svensk lag. Detta innebär att du antingen får varan reparerad eller utbytt, återbetalad eller prissänkt, beroende på den specifika situationen. Detta kan endast ske om reklamationen är berättigad och om felet inte beror på felaktig användning av produkten eller annat skadlig beteende.

Varan måste reklameras inom skälig tid efter det att du har upptäckt felet och senast två månader efter det att felet upptäckts.

Vid en reklamation behöver du uppge felet på varan, order- eller fakturanummer på inköpet till JEW Beauty AB. Du får då en returseddel skickad till dig som du använder för  Alla returnerade varor måste - oavsett returens anledning - vara säkert förpackade.

Returen måste göras till JEW Beauty AB senast 14 dagar efter det att överenskommelse skett, i annat fall annulleras möjligheten till att returnera varorna.Vi återbetalar rimliga fraktkostnader som du har i samband med returnering av produkten då reklamationen är beviljad.

Reklamationer på varor och produkter måste ske till vår adress.

När du returnerar varor måste du bifoga en beskrivning av felet. Observera - vi tar inte emot paket som skickas till oss mot postförskott. Kom alltid ihåg att returnera varorna i orginalförpackningar och behåll ett kvitto för porto, så att vi kan återbetala dina utgifter. 

 

Varor ska återsändas till adressen nedan:

JEW Beauty AB
Storgatan 50 F

97231 Luleå

Ansvarsbegränsning

I den mån det är möjligt ansvarar JEW Beauty AB enligt produktansvarslagen för produkterna gentemot kunden. JEW Beauty ABs ansvar är begränsat till produktansvar vilket inte innefattar ansvar för förlorade löner, transporter, driftkostnader etc. JEW Beauty AB tar inget ansvar till följd av kundens legala relationer med tredje part.

Kurser

Alla kursanmälningar är bindande. Strax efter din kursanmälan skickas en bekräftelse av din registrering tillsammans med en faktura eller en delfaktura. Fakturan måste betalas inom den tidsfrist som anges. Bristande betalning anses inte som en annullering av din bindande anmälan.

Om du blir förhindrad att deltaga på kursen och meddelar oss senast 2 veckor före kursstart, kan du använda beloppet på en annan kurs inom 3 månader.

Om du avbokar din kurs senast 21 dagar före kursstart krediteras 75% av kursavgiften. Avbokningar som sker senare än 14 dagar innan kursstart eller om du uteblir från kursen återbetalas ej. Avbokning av kursanmälan ska ske skriftligen till skola@beautybyjowa.se

Kursplatsen kan överlåtas till annan person så länge de förkunskaper som krävs uppfylles om så krävs. Om detta ska kunna ske måste JEW Beauty AB meddelas senast dagen före kursstart.

JEW Beauty AB förbehåller sig rätten att ställa in eller flytta datum för kurser på grund av oförutsedda händelser såsom sjukdom eller brist på deltagare. Om detta sker kan kunden kräva att den fulla deltagaravgiften återbetalas.

Alla priser anges exkl. moms (25%). Priset vid ordertillfället är det som gäller, dock reserverar vi oss för tryckfel och utsålda varor.

Om du förhindras från att delta på ett event måste du avregistrera dig senast 3 dagar innan genom att skicka oss ett mail till skola@beautybyjowa.se och meddela din avbokning. Utebliven avbokning debiteras med 300:- ex. moms.

 

Upphovsrätt

Bilder och texter på www.beautybyjowashop.se tillhörande sidor används i samtycke och med tillstånd från tillverkaren. Alla rättigheter tillhör därför JEW Beauty AB, t.ex. upphovsrätt och copyright.

Bild och text från ovanstående sidor får inte kopieras, reproduceras eller liknande utan skriftligt tillstånd från JEW Beauty AB. Alla rättigheter är reserverade och överträdelse av dessa är föremål för ersättningsanspråk.

 

Dokumentation och vägledning

Som inloggad på www.beautybyjowashop.se finner du anvisningar och rekommendationer för användande av respektive produkt bör följas. För ytterligare information eller råd, vänligen kontakta oss. JEW Beauty AB garanterar att varorna uppfyller kraven för CE-märkning.

Om produkterna är avsedda för vidareförsäljning måste den du som professionell terapeut se till att anvisningar, instruktioner och eventuella varningar finns synliga för alla konsumenter och potentiella kunder som direkt kan komma åt produkterna. 

Produkter för professionellt bruk

En stor del av de varor JEW Beauty AB leverar är av hälso-och säkerhetsskäl reserverade för att användas på salonger i behandlingar som sker av professionellt utbildad personal med till intyg som utfärdats av JEW Beauty AB eller av annan, av JEW Beauty AB accepterad skola.

JEW Beauty AB kan när som helst dra tillbaka eller upphäva ett intyg om JEW Beauty AB anser att kunden inte uppfyller vad JEW Beauty AB uppfattar som professionellt ansvar och god praxis.

Det är kundens ansvar att se till att endast produkter märkta för försäljning distribueras (markerad med RRP). Det är även kundens ansvar att se till att behandlingar endast utförs av för uppgiften utbildad personal. JEW Beauty AB förbehåller sig annars rätten att vägra möta framtida leveranser.

Produkter för professionell användning får inte säljas vidare eller användas för något annat ändamål än de behandlingar som kunden är auktoriserat kan tillhandahålla. Varorna får inte användas i utbildningssyfte, om inte kunden har en licens från JEW Beauty AB och korrekt befogenhet att göra det.

Om JEW Beauty AB av misstag levererar professionella produkter till en kund utan nödvändiga tillstånd, kan JEW Beauty AB när som helst kräva att sådana produkter returneras mot utfärdande av kredit.

 

KONTAKTUPPLYSNINGAR

Verksamhetens namn: JEW Beauty AB

Organisationsnummer: 556956-3397

Bankgiro: 648-1303

Etableringsår: 2009

Adress: Storgatan 50 F

Tel: 0920-221020

E-mail: order@beautybyjowa.se

Web: www.beautybyjowashop.se

Dataansvarig: Josefine Ericsson Waara

 

Persondatapolitik

Cookies. En cookie är en symbol för det faktum att en användare på ett nätverk registreras hos användaren (användarens hårddisk). På detta sätt vet servern (t.ex. en webbplats) vem användaren är vid nästa besök, vem användaren är.

Det lagras inte någon information i en cookie, utan informationen om användaren på en webbplats t.ex. användarens logg-in på en särskild webbplats. En cookie lagras på användarens hårddisk tillsammans med cachade filer. En cookie är en textfil som skickas till din webbläsare från en webbserver och lagras på din dators hårddisk. Du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när du tar emot en cookie, eller så kan du välja att stänga av cookies helt och hållet.

Det enda dessa cookies används för är att känna igen din dator.

Tekniskt sätt är "Cookies" indelade i två typer. Den ena typen kallas "session cookies", "session cookies" håller koll på vad du lägger i din kundvagn när du navigerar runt på webbplatsen. "Session cookies" inte lagras på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Det finns en annan typ av "Cookie" kallas "permanent cookie" och den sparas som en textfil på din dator för ca. en månad. En "permanent cookie" tillåter vår server att känna igen din dator nästa gång du loggar in på vår hemsida. På vår eShop www.beautybyjowashop.se kan du beställa varor online. När du har angett namn, adress och kontaktuppgifter samt godkännande av din beställning får du en orderbekräftelse via e-post.

 

Luleå 20190118

 Reviderad 20200714 Luleå